Termeni și Condiții

Folosirea acestui site (vizitarea sau cumpararea de ambalaje si produse specifice cadourilor), implica acceptarea acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor!

Site-ul egourmet.ro, denumit in continuare egourmet.ro, este administrat de EduPub S.R.L, cu sediul social in Argeș, Str. Herișanu, Nr. 338, Sat Voinești, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J03/764/2016, având Codul Unic de Înregistrare 12740789. 

Utilizarea site-ului ca vizitator si achiziționarea produselor din gama oferita pe site presupun implicit acceptarea tacită și fără rezerve a acestor termeni si condiții, cu toate consecințele care reies din acestea. Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele si informațiile despre acestea. 

egourmet.ro poate aduce în orice moment modificări asupra conținutului site-ului egourmet.ro, modificări de structura si accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil si fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terțe persoane. De asemenea egourmet.ro poate limita accesul la anumite părți din site, la anumite facilități/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări si fără vreo răspundere.

Site-ului egourmet.ro, este denumit „Furnizor” iar produsele, textele si pozele de pe site-ul egourmet.ro sunt denumite „conținut”. egourmet.ro permite accesul la site si implicit la conținutul site-ului tuturor vizitatorilor. Prin termenul „Vizitator” al site-ului se înțelege orice persoana fizica sau juridică ce va avea acces liber la site.

DREPTURI DE AUTOR
Întregul conținut al site-ului (produse, poze, texte, logo-uri si alte date), generic numite „Conținut”, sunt proprietatea Furnizorului si a furnizorilor săi, și este protejat de Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare – privind dreptul de autor si drepturile conexe, Legea nr.84/1998 – privind mărcile si indicațiile geografice si Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele si modelele industriale. Dacă întâmpinați pe acest site probleme sau încălcări ale dreptului de proprietate intelectuala, va rugam să ni le sesizați la adresa shop@egourmet.ro.

Accesul liber la site si la conținutul site-ului si utilizarea lor sunt permise doar pentru uz personal, fără scop direct ori indirect comercial. Copierea, stocarea, modificarea ori transferarea cu orice titlu, în parte ori întreg a site-ului și/sau a conținutului nu sunt permise fără acordul explicit, scris, al Furnizorului si sunt sancționate potrivit legislației in vigoare. 

Crearea de legături cu site-ul egourmet.ro ale altor site-uri sau invers este permisa cu un acord scris prealabil al egourmet.ro sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link-uri”) către alte pagini sau resurse World Wide Web.  

egourmet.ro nu garantează, nu este și nu poate fi responsabil in niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. 

PRODUSE SI POLITICA DE PRETURI
Produsele comercializate prin intermediul site-ului egourmet.ro sunt proprietatea Furnizorului. Acesta garantează ca produsele sunt noi, ambalate conform, iar in momentul livrării sunt însoțite de factura fiscala conform legislației în vigoare.

Produsele sunt oferite in limita stocului disponibil. Prin urmare, egourmet.ro își rezervă dreptul de a nu onora o comanda daca produsul vizat nu se mai afla in oferta curenta de pe site si in acelasi timp se angajează, să actualizeze oferta de produse de pe site in funcție de disponibilitatea produselor din stoc. Preturile prezentate pe site în lista de produse includ TVA, însă nu includ costurile de livrare.

egourmet.ro se angajează sa afișeze corect pe site-ul egourmet.ro preturile și informațiile cu privire la caracteristicile si disponibilitatea produselor. Totuși, mai pot apărea erori de sistem in afișarea sau calcularea preturilor. În acest caz, va fi considerat prețul final al comenzii cel stabilit telefonic sau prin email împreuna cu consultantul de vânzări egourmet.ro. Daca întâmpinați astfel de neconcordante, va rugam sa le sesizați la numărul de telefon 0729.131.431 sau sa ne scrieți pe adresa de email shop@egourmet.ro.

Imaginile publicate pe site in dreptul produselor sunt cu titlu de prezentare, iar produsele livrate pot fi diferite de cele prezentate in imagini. Pentru a evita o astfel de situație este indicat sa discutați in prealabil cu un consultant de vânzări al firmei noastre. egourmet.ro nu își asuma responsabilitatea pentru caracteristicile si specificațiile produselor de pe egourmet.ro, acestea fiind responsabilitatea reprezentanților mărcilor care le-au furnizat sau a importatorilor desemnați de mărci. In același timp, egourmet.ro își rezervă dreptul de a modifica si actualiza descrierile produselor fără nicio notificare prealabila. 

CONFIDENTIALITATEA DATELOR PERSONALE
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, egourmet.ro are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana. Scopul colectării datelor este furnizarea de bunuri si servicii, iar egourmet.ro garantează ca nu le va folosi sau prelucra in alte scopuri fără consimțământul dumneavoastră. egourmet.ro se angajează sa nu facă spam. Aveti datoria să furnizați datele, acestea fiind necesare emiterii facturilor pentru bunurile livrate / serviciile prestate. Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea livrarii si finalizari comenzilor inregistrate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil. 

GARANTIA PRODUSELOR
egourmet.ro garanteaza integritatea produselor comandate de pe site pe timpul transportului si pana in momentul livrarii. Produsele, acolo unde este cazul, sunt insotite de certificate de garantie in original, emis de producator, importator sau furnizor. In functie de produse si de furnizori, egourmet.ro asigura garantii cuprinse intre 6 luni si 12 luni.

GARANTIE LEGALA
Informațiile de interes si reglementările privind garanția legala de conformitate, potrivit art. 4 -pct. 1 lit. e) din OUG 34/2014 si art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 sunt mai jos.

Art. 4 – pct. 1 lit. e) / O.U.G. 34/2014 (cu modificările Legii nr. 157 / 22.06.2015) OUG nr. 34/2014 – drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Art. 4: Cerințe in materie de informare pentru alte contracte decat contractele in afara spatiilor comerciale si contractele la distanta

(1) Înainte ca un contract, altul decat un contract la distanta sau un contract in afara spatiilor comerciale, sau orice oferta similara sa producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie sa ii furnizeze consumatorului următoarele informații in mod vizibil, lizibil si ușor de înțeles, in cazul in care respectivele informații nu reies in mod evident din context:

1. e) in plus fata de o mențiune a existentei unei garantii legale de conformitate pentru produse, existenta si condițiile privind serviciile post vânzare si garanțiile comerciale, după caz;

Legea nr. 449/2003 – vânzarea produselor si garanțiile asociate acestora

Conformitatea produselor cu specificațiile cuprinse in contractual de vânzare-cumpărare

Art. 5. – (1) Vânzătorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

(2) Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare daca:

1. a) corespund descrierii făcute de vânzător si au aceleași calități ca si produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;

2. b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului si acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

3. c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de același tip;

4. d) fiind de același tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Art. 6. – Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoască aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate işi are originea in materialele furnizate de consumator.

Art. 7. – Vânzătorul nu este răspunzător de declarațiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), in oricare dintre următoarele situații, daca probează ca:

1. a) nu a cunoscut si nu ar fi putut, in mod rezonabil, sa cunoască declarațiile in cauza;

2. b) declarația fusese corectata la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

3. c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice in cauza.

Art. 8. – (1) Orice lipsa a conformității rezultata dintr-o instalare incorecta a produselor va fi considerata echivalenta cu o lipsa a conformității produselor, daca instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor si produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta si instalarea incorecta este datorata unei deficiente in instrucțiunile de instalare.

DREPTURILE CONSUMATORULUI
Art. 9. – Vânzătorul este răspunzător fata de consumator pentru orice lipsa a conformității existenta la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10. – In cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului sa i se aducă produsul la conformitate, fără plata, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau sa beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs, in condițiile art. 13 si 14.

Art. 11. – (1) In cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului in primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, in fiecare caz fără plata, cu excepția situației in care măsura este imposibila sau disproporționata.

(2) O măsura reparatorie va fi considerata ca disproporționata, daca ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile in comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luând-se in considerare:

1. a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;

2. b) importanta lipsei de conformitate;

3. c) daca cealaltă măsura reparatorie ar putea fi realizata fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuiri sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vânzător si consumator, si fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luând-se in considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

(5) In cazul reparării produsului, in acesta vor fi montate numai piese noi.

Art. 12. – Noțiunea fără plata, prevăzută la art. 10 şi 11, se refera la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare,  materiale utilizate si ambalare.

Art. 13. – Consumatorul poate solicita o reducere a prețului sau rezoluțiunea contractului in oricare dintre următoarele cazuri:

1. a) daca nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

2. b) daca vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioada de timp rezonabila;

3. c) daca vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14. – Consumatorul nu este îndreptățit sa solicite rezoluțiunea contractului, daca lipsa conformității este minora.

DREPTUL DE RETURNARE A PRODUSELOR CUMPARATE
Potrivit Ordonanței OUG 34/20014 – privind protecția consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanta, in termen de 15 zile calendaristice, fără penalități si fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care vor cădea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

GARANTIA CUMPARATORULUI
Produsele din magazinul nostru, sunt atent verificate pentru a îndeplini toate cerințele de calitate.

Poți returna produsele în termen de 30 de zile de la data livrării, daca nu corespund cerințelor tale.

Ai o întrebare sau o problemă? Serviciul de suport clienți este disponibil pentru tine în fiecare zi. 

egourmet.ro se preocupa sa actualizeze informațiile, astfel încât, cat mai puține erori de orice tip sa apară.

FRAUDA
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui vizitator/utilizator sau de a modifica conținutul site-ului egourmet.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului egourmet.ro si va face obiectul unei plângeri penale la organele de politie împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

DISPOZITII FINALE
egourmet.ro are dreptul de a modifica aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi făcută publica in aceasta pagina si va intra efectiv in vigoare din momentul postării ei pe site. Orice litigiu apărut intre Clienți si Furnizor va fi rezolvat pe cale amiabila. Daca aveți probleme legate de o comanda, de produse, de livrare sau de orice alta natura, puteți lua legătura cu unul din reprezentantii nostri telefonic la 0729.131.431 sau prin email la shop@egourmet.ro.

In cazul in care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instanțelor de judecata romane, conform legislației in vigoare.